Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Projekty a granty

Centra excelence GAČR

Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání

Spoluřešitel: Filozofická fakulta UP, katedra historie; prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
Spolupracující organizace: Masarykova univerzita v Brně, prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Web projektu: http://www.crossdisciplinarycentre.cz

Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

Řešitel: Filozofická fakulta UP, katedra filozofie; doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Spolupracující organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta, Bc. Mgr. Daniel Heider Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, PhDr. Vladimír Urbánek Ph.D.