Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Habilitace a profesury


Zahájená řízení

habilitační řízení Ing. Mgr. Martina Luxe, Ph.D., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení RNDr. Františka Murgaše, PhD., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Martina Procházky, Ph.D., v oboru Klinická psychologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Daniela Topinky, Ph.D., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy Univerzity v Brně
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Habilitační řízení bude projednáno VR FF dne 6. 11. 2019.