Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání a odborné kurzy na Filozofické fakultě UP organizuje a nabízí Institut celoživotního vzdělávání.

V současné době realizuje

  • vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (Celostní muzikoterapie 1 a 2, Učitelská způsobilost, Školní psycholog atd.),
  • nabízí programy CŽV dle akreditovaných studijních programů,
  • programy dalšího profesního vzdělávání a kurzy rozšiřující a doplňující vzdělání, jak pro jednotlivce, tak pro organizace.

  • Každoročně ve spolupráci s katedrami Filozofické fakulty UP pořádá přípravné kurzy pro zájemce o studium jednotlivých oborů.

  • Na FF UP se realizuje i kurz Čeština pro cizince (určen cizím státním příslušníkům, kteří si chtějí v krátké době osvojit nebo zdokonalit znalost češtiny na základní nebo některé z pokročilejších úrovní).

více na icv.upol.cz