Studijní plány a předměty

Aktuální studijní plán

Informace o studiu pro akademický rok 2019/2020
"Modrá kniha - prezenční a kombinované studium"

Errata 2019/2020:

Informace o studiu pro akademický rok 2018/2019
"Modrá kniha - prezenční a kombinované studium"

Informace o studiu pro akademický rok 2017/2018
"Modrá kniha - prezenční a kombinované studium"


Archiv studijních plánů - "Modrá kniha"

starší plány zobrazíte tlačítkem "více"

2016/2017

Informace o studiu pro akademický rok 2016/2017
"Modrá kniha - prezenční a kombinovacé studium"

2015/2016

Informace o studiu

Errata Aplikované ekomomie 2015/2016

2014/2015

Informace o studiu

errata_Cinska_filologie_Bc_1obor.pdf
errata_Muzikologie_Bc_1obor.pdf
errata_Muzikologie_Bc_2obor.pdf
errata_Muzikologie_Nav_1obor.pdf
errata_Muzikologie_Nav_2obor.pdf

2013/2014

Informace o studiu

2012/2013

Informace o studiu - prezenční studium
Informace o studiu - kombinované studium

2011/2012

Informace o studiu - prezenční studium
Informace o studiu - kombinované studium

2010/2011

Informace o studiu - prezenční studium
Informace o studiu - kombinované studium

Errata studijního plánu katedry bohemistiky
Errata studijního plánu Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Errata studijního plánu katedry muzikologie
Errata studijního plánu katedry aplikované lingvistiky
Errata studijních plánů katedry asijských studií a katedry historie
Errata studijního plánu katedry psychologie
Errata studijního plánu katedry historie
Errata studijního plánu katedry čínštiny
Errata studijního plánu katedry germanistiky LS
Errata studijního plánu katedry aplikované ekonomie LS
Errata studijního plánu katedry bohemistiky LS
Errata studijního plánu katedry filozofie LS
Errata studijního plánu katedry politologie LS
Errata studijního plánu katedry sociologie LS
Errata studijního plánu katedry žurnailistiky LS

2009/2010

Informace o studiu

Errata studijních plánů Psychologie
Errata studijního plánu Mediální a kulturální studia
Errata studijního plánu Filozofie
Errata studijního plánu Japonština pro hospodářskou praxi
Errata studijního plánu Rusistika
Errata studijního plánu AF
Errata studijního plánu APLEKA
Errata studijního plánu Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
Errata studijního plánu Žurnalistika
Errata studijního plánu Judaistika
Vyhláška katedry bohemistiky
Errata studijního plánu Japonština pro hospodářskou praxi 1
Errata studijního plánu Sociologie
Errata studijního plánu Polská filologie
Errata studijního plánu katedry bohemistiky LS
Errata studijního plánu oboru Filozofie LS
Errata studijního plánu oboru Čínská filologie LS

2008/2009

Informace o studiu 1
Informace o studiu 2

Errata

Česká filologie
Filozofie ZS
Filozofie LS
Historie ZS
Historie LS
Kulturní antropologie ZS
Kulturní antropologie LS
Nederlandistika
Muzikologie kombinovaná
Psychologie
Žurnalistika
Žurnalistika 1
Žurnalistika 2
Žurnalistika 3


Předměty kategorie C nabízené katedrami

KBH

KBH/VSL43 - Časopisecká praxe

- cyklus návštěv z řad šéfredaktorů a editorů vybraných českých časopisů

KDU

KDU/DSS - Divadlo v současném světě, 4 kredity, zkouška

Anotace  s časovým harmonogramem jednotlivých témat. Přednáška určena studentům ostatních kateder FF a případným zájemcům z jiných fakult UP.

KMU

KMU/AOHV3 - Aktuální otázky hudební vědy

V rámci předmětu Aktuální otázky hudební vědy (3 kr) se v zimním semestru uskuteční cyklus přednášek na téma „Etnicita a hudební identita v českých zemích“, který je organizován v rámci společného projektu Katedry muzikologie FF UP v Olomouci a Sudetoněmeckého hudebního institutu v Regensburgu. Projekt je finančně podpořen z prostředků grantového programu „Vielstimmige Erinnerung – gemeinsames Erbe – Europäische Zukunft: Kultur und Geschichte der Deutschen und ihrer Nachbarn im östlichen Europa“, vyhlášeném Ministerstvem pro kulturu a média SRN. Program a termíny přednáškového cyklu: https://muzikologie.upol.cz/nc/zprava/clanek/aktualni-otazky-hudebni-vedy/

KPE

KPE/NEP, 5 kreditů, ukončení zkouškou

každý ČT 16:30 - 18:00, Velká učebna katedry Romanistiky, informační leták (doc)

KR

Katedra romanistiky - seznam předmětů kategorie C

NIZ

NIZ/niz2 - Nizozemština 2 ,2 kredity, zp.

Kurz navazuje na kurz Nizozemština 1, který je určen zájemcům  bez předchozí  znalosti jazyka. Seznamuje jak s nizozemštinou, tak s kulturou nizozemsky mluvících zemí. Cílem celého 4-semestrálního kurzu je přivézt studenty na základní jazykovou úroveň (přibl. úroveň A1 resp. A2 – CEFR. Hlavní důraz je kladen na budování nizozemské slovní zásoby, základní lexikální a ústní dovednosti. Pro dosažení těchto cílů využíváme audio-lexikální metodu Spreken is zilver (Modul 1) a intenzivně spolupracujeme s autorem této komplexní metody, která obsahuje mimo jiné následující metodologické přístupy: TPR, TPR+, co-operative learning, využívání písní/hudby pro cizojazyčnou výuku podle protokolu Nederlied, využívání autentických materiálů.

NIZ/niz4 - Nizozemština 4, 3 kredity, Zk.

Kurz je posledním semestrem 4-semestrálního kurzu, v jehož závěru získávají absolventi jazykovou úroveň A1-A2, mohou se přihlásit i na absolvování zkoušky Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – úroveň PTIT (Zkouška z nizozemštiny jako cizího jazyka), kterou katedra každoročně organizuje,  a jsou schopni domluvit se v běžných každodenních situacích.

NIZ/afk2 - Afrikánština 2, 2 kredity, zp.

Kurz navazuje na Afrikánštinu 1. Studenti budou postupně rozvíjet svou praktickou znalost jazyka a seznamovat se se specifiky jihoafrické kultury. Ve 3. a 4. semestru se kromě praktických jazykových dovedností zaměříme také na gramatická pravidla a poslechové dovednosti. K tomu budou použity jihoafrické písničky a původní rozhlasové nahrávky.

NIZ/afk4 - Afrikánština 4, 3 kredity, Zk.

Studenti rozvíjí plynulé  jazykové schopnosti, seznamují se s komplexní gramatikou, učí se psát krátké eseje, seznamují se s historií literatury a čtou tituly dle vlastního výběru.


Doktorské studium

Nabídka předmětů pro všechny DSP (jazyky, filozofie, soft skills, interdisciplinární)