Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Zahraniční hosté

1) Přednáškové pobyty

Organizace a administrace krátkodobých zahraničních návštěv na FF UP (přednáškové pobyty)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zahraniční hosté působící na FF UP musí být od 01. 01. 2016 evidováni
v portal.upol.cz přes Portál-Aplikace-Přijetí hostů.

"jméno a příjmení hosta"
"adresu"
"termín pobytu"
"název programu, grantu nebo akce, přes který je host zván"

Možnosti financování přednáškových pobytů zahraničních hostů:

 • Oficiální hosté fakulty v rámci přímé spolupráce mezi UP a vysokými školami v zahraničí (smlouvy o spolupráci),
  zodpovídá za zajištění jejich pobytu Oddělení zahraničních záležitostí FF UP (dále jen ZO) - zde se rovněž podávají žádosti. Těmto hostům může být hrazeno, dle aktuální finanční situace, ubytování.
 • Hosté katedry, které si zvou zahraniční hosty na přednáškové pobyty a je na jejich rozhodnutí, jakým způsobem pobyt hosta zajistí. Týká se nejen úhrady stravného, zajištění a zaplacení ubytování, ale také příp. honoráře za přednášku.
 • Hosté v rámci programu Erasmus mají zajištěn pobyt z tohoto programu. Pobytové náklady hosta hradí zahraniční VŠ.
 • Pobyt zahraničních partnerů v rámci mezinárodních vědeckých aktivit (grantů, výzkumné či vědecké spolupráce atd.) doporučujeme hradit z grantových prostředků příslušných pracovišť.

ZO může ve spolupráci s katedrou pomoci zajistit následující:

 • akceptační / zvací dopis
 • ubytování na kolejích (formulář objednávky ubytování najdete zde)
 • poskytnout ID kartu (knihovna, menza, internet atd.) - podmínkou pro vydání
 • ID karty UP je zaevidování hosta v Malém STAGu, viz výše)

Nabídky na (ko)financování pobytů krátkodobých návštěv ze strany FF UP:

V rámci Rozvojového programu Zlepšení podmínek pro působení zahraničních expertů na FF UP mohou katedry FF UP žádat o příspěvek na jakýkoliv krátkodobý přednáškový pobyt pro svého zahraničního hosta z tohoto projektu.

Žádosti o příspěvek na rok 2016 (formou dopisu) mohou zástupci kateder podávat v průběhu roku na zahraničním oddělení, nejpozději však vždy do konce listopadu. V žádosti, prosím, uveďte jméno hosta, název vysílající instituce, termín pobytu, požadovanou částku a způsob využití grantu, tj. ubytování (na kolejích i v hotelu), stravy (menza či poukázky Sodex) či odměna formou DPP (nutno domluvit individuálně se ZO).

2) Pracovní poměr

Organizace a administrace dlouhodobých pobytů zahraničních lektorů na FF UP (pracovní poměr)

Tuto agendu má na starosti personální oddělení FF UP.

Zahraničním lektorům PO může zajistit následující:

 • Poskytování informací o možnostech zaměstnání na FF UP
 • Zprostředkování uzavření pracovní smlouvy s FF UP a zajištění pracovního povolení, nahlašování zaměstnání občanů EU, cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR na ÚP Olomouc
 • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR
 • Organizování kurzů českého jazyka

Objednávka ubytování pro hosty FF UP v zařízeních SKM UP

Ubytování zahraničních hostů lze domluvit telefonicky s ubytovací kanceláří (paní Šimková - 8016, paní Augustinová - 8017). Pro písemné objednání použijte formulář Objednávka ubytování.

Ubytování hostů - metodický pokyn: MPKB3-06-6.pdf