Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Vědecká činnost


Externí projekty

Grantová agentura České republiky

Informace Grantové agentury České republiky najdete na www.gacr.cz.

Granty GAČR řešené na FF v roce 2019: GACR2019.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2018: GACR2018.pdf 
Granty GAČR řešené na FF v roce 2017: GACR2017.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2016: GACR2016.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2015: GACR2015.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2014: GACR2014.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2013: GACR2013.pdf

Projektové poradenství FF UP

Informační servis pro řešitele projektů: projektyffup.upol.cz 


Interní projekty

Fond rozvoje Univerzity Palackého (FRUP)

Granty FRUP řešené na FF v roce 2019: FRUP2019.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2018: FRUP2018.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2017: FRUP2017.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2016: FRUP2016.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2015: FRUP2015.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2014: FRUP2014.pdf

Juniorské granty UP

Between Affects and Technology: The Portrait in the Visual Arts, Literature and Music Video (2018-2020)
– hlavní řešitel: dr. Tomáš Jirsa

The Dynamics of Corporeal Intentionality: Phenomenology Meets Enactivism (2018-2020)
– hlavní řešitel: dr. Jan Halák