Ukončená habilitační a profesorská řízení

2019

habilitační řízení Mgr. Ivony Barešové, Ph.D., v oboru Obecná jazykověda (informace o uchazeči)
PhDr. Karel Fiala, CSc., prof. em.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D., FF UK Praha
prof. Zdeňka Švarcová, Dr., FF UK Praha

projednáno 29. 5. 2019 - zápis z VR FF

řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. phil. PhDr. Karstena Rinase v oboru Německý jazyk (informace o uchazeči)

projednáno 29. 5. 2019 - zápis z VR FF

habilitační řízení Mgr. Jany Spáčilové, Ph.D., v oboru Muzikologie (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., PdF UHK Hradec Králové
prof. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D., Univerzita v Hullu, Velká Británie
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., FF MU Brno

projednáno 6. 3. 2019 - zápis z VR FF

řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Tomáše Nejeschleby, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)

projednáno 6. 3. 2019 - zápis z VR FF

2018

Habilitační řízení v oboru Klinická psychologie (5. 12. 2018, 11h):
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., I. Neurologická klinika LF MU Brno
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., PedF MU Brno
prof. PhDr. Jiří Šípek, Ph.D., FF UK Praha

Projednáno 5. 12. 2018 - zápis z VR FF

Habilitační řízení v oboru Filozofie (5. 12. 2018, 13h):
Mgr. Jakub Jinek, Ph.D. (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
doc. Martin Cajthaml, Ph.D., CMTF UP Olomouc
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., UJEP Ústí nad Labem
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD., UMB Banská Bystrica

Projednáno 5. 12. 2018 - zápis z VR FF

habilitační řízení v oboru Politologie
PhDr. JUDr. Marek Čejka, Ph.D. (informace o uchazeči
posudky oponentů:
prof. Pavel Barša, Ph.D., FF UK Praha
doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., FF UK Bratislava
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., HTF UK Praha

projednáno 17. 10. 2018 - zápis VR FF

habilitační řízení v oboru Andragogika
PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D. (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., Policejní akademie ČR
prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc., Pdf UHK Hradec Králové, PdF UP Olomouc
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., FVP SU Opava 

projednáno 17. 10. 2018 - zápis VR FF

řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie
doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (informace o uchazeči)

projednáno 17. 10. 2018 - zápis VR FF

2017

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (FF UP Olomouc)
(info o uchazeči)
posudky:
doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc. (emeritus, Sociologický ústav SAV Bratislava)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (FHS UK Praha)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (Vysoká škola finanční a správní Praha)

Projednáno VR FF dne 8. 11. 2017 (zápis z VR FF).

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. (FF ZČU Plzeň)
(info o uchazeči)
posudky:
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (ÚSL SAV Bratislava)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (FPE ZČU Plzeň)

Projednáno VR FF dne 8. 11. 2017 (zápis z VR FF).