Harmonogram ak. roku

Harmonogram ak. roku 2019/2020

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2019/20 (.pdf)

Výuka v ZS: 23. 9. - 20. 12. 2019
Zkouškové období ZS: 2. 1. - 7. 2. 2020

Výuka v LS: 10. 2. - 7. 5. 2020 
Zkouškové období LS: 11. 5. - 30. 6. 2020

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2020 (SO FF uzavřeno od 27. 7. do 7. 8. 2020)

Termín pro splnění stud. povinností: 7. 9. 2020


Harmonogram ak. roku 2018/2019

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2018/19 (.pdf)

Výuka v ZS: 17. 9. - 16. 12. 2018
Zkouškové období ZS: 2. 1. - 8. 2. 2019

Výuka v LS: 11. 2. - 12. 5. 2019 
Zkouškové období LS: 13. 5. - 30. 6. 2019

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2019 (SO FF uzavřeno od 29. 7. do 11. 8. 2019)

Termín pro splnění stud. povinností: 5. 9. 2019

Doktorské studium

Od 1. ledna do 30. dubna: podávání přihlášek do doktorského studia (dále DSP)

Konec května a červen: přijímací zkoušky do DSP

První týden v září: zápis ke studiu do 1. ročníku DSP (odevzdá evidenční list k zápisu ke studiu)

Do konce října: doktorand se školitelem vypracuje studijní plán a podepsaný jej odevzdá na oddělení vědy, případně jej v dalším ročníku aktualizuje.

V době předzápisu (viz harmonogram ak. roku) si doktorand zapíše předměty podle individuálního studijního plánu. Cizí jazyk a filozofie se doporučuje zapisovat v 1. ročníku studia.

Nejpozději do konce srpna každého akademického roku odevzdá doktorand odevzdá podepsaný zápisový list se splněnými předměty oborové radě a kopii oddělení vědy (může být elektronicky)

Organizace SZZk 2018/2019

Odevzdání a evidence práce, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě, kontrola studijních povinností ve STAGu

Leden 2019: 13. 12. 2018, 11h
Červen 2019: 2. 5. 2019, 11h
Září 2018: 1. termín: do 20. 6. 2019 (kontrola st. povinností), 11h, 
2. termín: v 20. 8. 2019

Průběh SZZk a obhajob

Leden 2019: 7. 1. - 25. 1. 2019
Červen 2019: 20. 5. - 14. 6. 2019
Září 2019: 26. 8. - 5. 9. 2019 (6. ročník Bc., 5. ročník Mgr.), 26. 8. - 5. 9. 2019 (nižší ročníky Bc. a Mgr.)

Organizace CŽV 2018/2019

Výuka v ZS: 17. 9. - 16. 12. 2018
Zkouškové v ZS: 2. 1. - 8. 2. 2019

Výuka v LS: 11. 2. - 12. 5. 2019
Zkouškové v LS: 13. 5. - 30. 6. 2019