Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Základní informace

Kontakt

poštovní adresa:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10, 771 47  Olomouc
Česká republika

Děkanát

Zahraniční oddělení

Studijní oddělení

Umístění kateder a pracovišť

ERROR: Content Element with uid "2102" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!

Stručně o fakultě

  • Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů
  • Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení
  • Možnost zahraničních studijních pobytů
  • Studentský život v nádherném prostředí barokní Olomouce

FF UP podporuje a rozvíjí výuku na všech akademických úrovních od bakalářského studia přes magisterské až po postgraduální, jehož absolutorium je završeno titulem Ph.D., “doktor filozofie”. Fakulta nabízí rovněž studium vybraných oborů v kombinované formě a možnost absolvování programů celoživotního vzdělávání.

Mezi základní principy FF UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a  klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

Základní statistické údaje

Stav k 31. 10. 2019

  • Celkový počet studentů (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.): 5.371
  • Absolventi v roce 2019 (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.): 1.004
  • Nově zapsaní (Bc., NMgr., Ph.D.): 1.876
  • Celkový počet účastníků dalšího vzdělávání: 729
  • Přepočtený počet učitelů: 246

ERROR: Content Element with uid "1221" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!