Děkanát

Sídlo: Křížkovského 10, zadní trakt, 2. nadzemní podlaží

Děkan

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
585 633 001
zdenek.pechal@upol.cz

konzultační hodiny: po předchozí domluvě přes asistentku děkana

Mgr. Hana Hurtíková, Ph.D.
asistentka děkana
tel.: 585 633 011, 605 712 236
e-mail: hana.hurtikova@upol.cz 

Tajemnice

Ing. Jiřina Menšíková
585 633 008, 731 642 439
jirina.mensikova@upol.cz

 • funkce tajemnice – hospodaření a správa fakulty dle Statutu FF UP
 • komplexní správa rozpočtu fakulty
 • předsedkyně Škodní komise FF UP, členka Škodní komise UP
 • předsedkyně Hlavní inventarizační komise FF UP, členka Ústřední inventarizační komise UP
 • Hospodaření a správa
 • vedení správy parkánových zahrad UP Křížkovského
 • pronájem auly FF UP - Pravidla pronájmu aulyPožadavky na techniku v aule (formulář)

konzultační hodiny: Křížkovského 10, č. dveř. 2.38
Pondělí 14:00 - 16:00, jinak kdykoliv dle domluvy

Karolína Klechová
evidence majetku, projektová podpora, asistentka tajemnice
tel.: 585 633 018
e-mail: karolina.klechova@upol.cz

Personální a mzdové oddělení

pondělí9 - 11h13 - 15h
úterý9 - 11h
středa9 - 11h13 - 15h
čtvrtek9 - 11h
Dále lze domluvit konkrétní termín dle předchozí dohody.

Ing. Iva Ulmanová
vedoucí oddělení
tel.: 585 633 029
e-mail: iva.ulmanova@upol.cz 

 • Centrum jazykového vzdělávání
  •     Jazyková škola Uplift
  •     Akademická divize CJV
  •     Letní škola slovanských studií
 • Děkanát:
  •     sekretariát děkana
  •     personální a mzdové oddělení
  •     oddělení pro vědu a výzkum
  •     zahraniční oddělení
  •     studijní oddělení
  •     ekonomické oddělení
  •     oddělení infrastruktury
 • Institut celoživotního vzdělávání

Staša Čásková
personální referentka
tel.: 585 633 028
e-mail: stasa.caskova@upol.cz

 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
 • Katedry:
  • dějin umění
  •  divadelních a filmových studií
   • Academia film Olomouc
  • germanistiky
  • historie
   • klasické filologie
  • muzikologie
  • nederlandistiky
  • politologie a evropských studií
  • slavistiky
  • sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

 

Mgr. Bc. Pavla Černá
personální referentka
tel.: 585 633 032
e-mail: pavla.cerna@upol.cz 

 • Katedry:
  • anglistiky a amerikanistiky
  • aplikované ekonomie
  • asijských studií
  • bohemistiky
  • filozofie
  • mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
  • obecné lingvistiky
  • psychologie
  • romanistiky
 • Vydavatelství FF UP

Mgr. Petra Rýznarová
mzdová účetní
tel.: 585 633 031
e-mail: petra.ryznarova@upol.cz 

 •  Děkanát:
  • sekretariát děkana
  • personální a mzdové oddělení
  • oddělení pro vědu a výzkum
  • zahraniční oddělení
  • ekonomické oddělení
  • oddělení infrastruktury
 • Centrum jazykového vzdělávání:
  • Jazyková škola Uplift
  • Akademická divize CJV
 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Katedry:
  • anglistiky a amerikanistiky
  • aplikované ekonomie
  • asijských studií
  • filozofie
  • germanistiky
  • politologie a evropských studií
  • romanistiky 
  • sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Jarmila Zatloukalová
mzdová účetní
tel.: 585 633 027
e-mail: jarmila.zatloukalova@upol.cz

 • Děkanát:
  • studijní oddělení
 • Katedry:
  • bohemistiky
  • dějin umění
  • historie
  • nederlandistiky
  • obecné lingvistiky
  • psychologie
  • slavistiky
  • muzikologie
  • mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
  • divadelních, filmových a mediálních studií
   • včetně Academia film Olomouc
 • Centrum jazykového vzdělání
  • Letní škola slovanských studií
 • Vydavatelství FF UP
 • Oddělení infrastruktury – referát technické podpory

Oddělení pro Vědu a výzkum

Vedení administrativy projektů, grantů, doktorského studia, ediční a publikační činnosti, vědecké akreditace a věděcké rady.

Kontakty a úřední hodiny:

Mgr. Agnes Hausknotzová
referentka pro vědu a doktorské studium
Oddělení pro Vědu a výzkum, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.26
tel.: 585 633 013
e-mail: agnes.hausknotzova@upol.cz

Jana Kopečná
referentka pro projekty vědy a výzkumu
Oddělení pro Vědu a výzkum, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.26
tel.: 585633017
e-mail: jana.kopecna@upol.cz

Úřední hodiny

Po     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00 
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 

Zahraniční oddělení

Vyřizuje zahraniční pobyty studentů a zaměstnanců FF UP, přijetí zahraničních studentů a pedagogu na FF UP.

Kontakt a úřední hodiny:

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014  
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Simona Černá
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496  
e-mail: simona.cerna@upol.cz

Úřední hodiny

Po    9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00  
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 

Studijní oddělení

Administrativa přijímacího řízení, Bc. a Mgr. prezenčních a kombinovaných oborů, rigorózního řízení. Agenda je vypsaná u jednotlivých referentek.

Adresa:
Studijní oddělení FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Kontakty na referentky, korespondenční adresa, úřední hodiny:

Úřední hodiny:

pondělí-13.00–15.00
úterý8.30–11.00-
středa8.30–11.0013.00–15.00
čtvrtek8.30–11.00-

U studentů kombinovaného studia je vyřízení administrativních záležitostí spojených se studiem možné po dohodě se studijní referentkou i mimo úřední hodiny. 

Kontakty

Ing. Pavlína Grigárková
vedoucí studijního oddělení
tel. 585 633 036
e-mail: pavlina.grigarkova@upol.cz    

 • Studijní záležitosti
 • Přijímací řízení
 • Druhopisy diplomů
 • Osvědčení o přiznání magisterského titulu
 • Transcript of Records (pro absolventy před rokem 2006)

 

Alena Vinklerová
zástupkyně pro studijní záležitosti
tel. 585 633 052
e-mail: alena.vinklerova@upol.cz

Referentka pro studijní obory:

 • Anglická filologie jednooborové studium
 • Anglická filologie dvouoborové studium ve všech jazykových kombinacích
  (mimo českou, čínskou a německou filologii)
 • Psychologie (bakalářské a navazující studium)

Referentka pro obory kombinovaného studia

 • Divadelní věda - Filmová věda
 • Muzikologie

 

Dagmar Brančíková
zástupkyně pro přijímací řízení
tel. 585 633 471
e-mail: dagmar.brancikova@upol.cz

Referentka pro obory kombinovaného studia:

 • Andragogika v profilaci na personální management
 • Andragogika navazující studium
 • Archeologie
 • Německá filologie
 • Psychologie (bakalářské a navazující studium)
 • Řízení vzdělávacích institucí
 • Sociální práce

 

PhDr. Eva Gyuránová
tel. 585 633 038
e-mail: eva.gyuranova@upol.cz

Referentka pro rigorozní řízení, pro obory akreditované v anglickém jazyce, a studijní obory:

 • Divadelní studia (věda) dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, archeologii, archivnictví, judaistiku, kulturální studia, kulturní antropologii, muzikologii, obecnou lingvistiku, religionistiku, sociologii a žurnalistiku)
 • Filmová studia (věda) dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, archeologii, archivnictví, judaistiku, kulturální studia, kulturní antropologii, muzikologii, obecnou lingvistiku, religionistiku, sociologii a žurnalistiku)
 • Italská filologie jednooborové studium
 • Japonská filologie jednooborové studium
 • Jazykové kombinace mimo kombinace obsahující anglickou, českou, čínskou a německou filologii
 • Polská filologie jednooborové studium
 • Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
 • Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
 • Polština pro překladatele
 • Ruská filologie jednooborové studium
 • Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
 • Ruština se zaměřením na hospodářsko–právní a turistickou oblast
 • Ruština pro překladatele
 • Španělská filologie jednooborové studium
 • Televizní a rozhlasová studia dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, archeologii, archivnictví, judaistiku, kulturální studia, kulturní antropologii, muzikologii, obecnou lingvistiku, religionistiku, sociologii a žurnalistiku)
 • Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 

Markéta Kuchaříková
tel. 585 633 055
e-mail: marketa.kucharikova@upol.cz

Referentka pro studijní obory:

 • Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad navazující studium
 • Aplikovaná ekonomická studia dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory
  (mimo judaistiku, kulturální studia, mediální studia a žurnalistiku)
 • Evropská studia a mezinárodní vztahy
 • Nizozemská filologie jednooborové studium
 • Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace
 • Obecná lingvistika dvouoborové studium
  (mimo judaistiku, kulturální studia, mediální studia a žurnalistiku)
 • Politologie a evropská studia dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory
  (mimo kulturální studia, mediální studia a žurnalistiku)
 • Politologie a evropská studia
 • Politologie
 • Praktická nizozemská filologie

Soňa Marcinková
tel. 585 633 053
e-mail: sona.marcinkova@upol.cz

Referentka pro studijní obory:

 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
 • Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
 • Jazykové kombinace s českou a německou filologií mimo kombinace obsahující čínskou filologii
 • Judaistka jednooborové i dvouoborové studium
 • Kulturální studia jednooborové i dvouoborové studium
 • Mediální studia jednooborové i dvouoborové studium
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad jednooborové i dvouoborové studium
 • Německá filologie jednooborové studium
 • Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
 • Teorie a dějiny dramatických umění
 • Žurnalistika jednooborové i dvouoborové studium 

Hana Růžičková
tel. 585 633 016
e-mail: hana.ruzickova@upol.cz

Referentka pro studijní obory:

 • Archeologie jednooborové studium
 • Archeologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo žurnalistiku)
 • Archivnictví jednooborové studium
 • Archivnictví dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia a žurnalistiku)
 • Česká filologie jednooborové studium
 • Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
 • Čínská filologie jednooborové studium
 • Čínská filologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, divadelní studia (vědu), filmová studia (filmovou vědu), mediální studia, judaistiku, religionistiku a žurnalistiku)
 • Historie jednooborové studium
 • Historie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo divadelní studia (vědu), filmová studia (filmovou vědu) a žurnalistiku)
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch
 • Korejština pro hospodářskou praxi

 

Valerie Vejmolová
tel. 585 633 054
e-mail: valerie.vejmolova@upol.cz

Referentka pro studijní obory:

 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad bakalářské studium
 • Dějiny výtvarných umění
 • Filozofie jednooborové studium
 • Filozofie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, divadelní studia (vědu), filmová studia (filmovou vědu), historii, judaistiku, kulturální studia, mediální studia, obecnou lingvistiku a žurnalistiku)
 • Kulturní antropologie jednooborové studium
 • Kulturní antropologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, historii, judaistiku, obecnou lingvistiku a žurnalistiku)
 • Muzikologie jednooborové studium
 • Muzikologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, historii a žurnalistiku)
 • Religionistika dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo judaistiku, politologii a žurnalistiku)
 • Sociologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, historii, politologii a žurnalistiku)
 • Uměnovědná studia jednooborové studium
 • Uměnovědná studia dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, historii, obecnou lingvistiku a žurnalistiku)

 

Mgr. Bronislava Macháčková
metodička pro STAG
tel. 585 633 039
e-mail: bronislava.machackova@upol.cz

Květoslava Štěpničková
spisovna
tel.: 585 633 015
mail: kvetoslavla.stepnickova@upol.cz

proděkan pro studijní a sociální záležitosti (1. zástupce děkana)
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
585 633 407, 733 690 808
miroslav.dopita@upol.cz

kozultační hodiny: Čt 12 - 13h

 • organizace agendy přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • vedení studijní agendy bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • agenda rigorózního řízení
 • předseda Disciplinární komise FF UP
 • člen Pedagogické komise UP
 • člen Koordinační rady pro distanční a kombinované formy studia UP
 • Dokumenty studijní agendy

Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00 (tř. Svobody 26, místnost 4.32)

Ekonomické oddělení

účtárna, evidence majetku, objednávky, pokladna, podatelna, spisovna

Ing. Jana Tobolová
vedoucí ekonomického oddělení
tel.: 585 633 030
e-mail: jana.tobolova@upol.cz

Ing. Andrea Wagnerová
vedoucí účtárny
tel.: 585 633 050
e-mail: andrea.wagnerova@upol.cz

Karolína Klechová
objednávky, účetnictví a evidence majetku, platby kartou do zahraničí
tel.: 585 633 018
e-mail: karolina.klechova@upol.cz

Jitka Lakomá
účetní
tel.: 585 633 035
e-mail: jitka.lakoma@upol.cz

Václava Pavlíková
účetní
tel.: 585 633 037
e-mail: vaclava.pavlikova@upol.cz

Gabriela Beranová
účetní
Ekonomické oddělení FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.22
tel.: 585 633 026
e-mail: gabriela.beranova@upol.cz 

Marie Prokešová
pokladna, podatelna, objednávky
tel.: 585 633 033
e-mail: marie.prokesova@upol.cz

otevírací doba pokladny a podatelny:

pokladna:

PO          9:30 – 11:00
ÚT          9:30 – 11:00
ST           9:30 – 11:00        13:00 – 14:30
ČT           9:30 – 11:00
PÁ          9:30 – 11:00

podatelna:

PO – PÁ               9:30 – 11:00        13:00 – 14:30

Oddělení infrastruktury

Zajišťuje záležitosti týkající se provozu, technické podpory, údržby a rekonstrukcí fakulty.

Nabídka Odd. infrastruktury - referátu provozu a referátu údržby (verze pro tisk)

  Více na stránce Oddělení infrastruktury ...