Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Fakultní orgány

ERROR: Content Element with uid "1225" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "1226" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "1227" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!

Kolegium děkana

 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
 • prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D.
 • PhDr. Petr Orság, Ph.D.
 • prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
 • prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Klabal
 • Bc. Tereza Bydžovská

ERROR: Content Element with uid "4008" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!