Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Předvánoční Štýr, Linec a krásy Jižních Čech (30. 11.–1. 12. 2019)

Štýrsko. Foto: Brigi Laines
Čtvrtek 3 říjen 2019, 10:21 – Text: ZL

Přijměte pozvání na dvoudenní předvánoční výlet, který pro zaměstnance UP a jejich příbuzné pořádá Vysokoškolský odborový svaz RUP. Předvánoční atmosféru s vánočními trhy a kulinářskými zážitky načerpáme v rakouském městě Štýr a v hornorakouské metropoli Linec. Druhý den budeme poznávat krásy Jižních Čech v městech na Vltavě – ve Vyšším Brodě, Rožmberku a Českém Krumlově.

Program:

1.den
- Odjezd z Olomouce: 5:00 Tržnice, 5:05 Billa "u letadla", 5:15 Foerstrova (u pošty 9), 5:20 Brněnská.
- Příjezd do městečka Štýr, ležícího na soutoku řek Enns a Steyr.

Štýr:

 • poutní místo Christkindl
 • unikátní poštovní úřad
 • největší betlém na světě
 • největší světová sbírka historických vánočních ozdob
 • jedinečná Dráha světem Vánoc
 • vánoční trhy v malebných uličkách ze 13. století.
 • 2.varianta: možnost návštěvy termálních lázní Bad Hall – relaxace a pohoda ve stylovém středomořském prostředí, římské lázně (3 hod., pouze nad 12 osob, www.eurothermen.at/en/cs/bad-hall)

- Odjezd cca 14.30 hod. směr Linec

Linec:

 • mix historické a moderní architektury
 • třetí největší město Rakouska
 • největší rakouský gotický chrám Mariendom
 • kostel sv. Martina z 8. stol.
 • město muzeí (moderní interaktivní muzeum vědy Ars Electronica Center, galerie moderního umění Lentos, moderně pojaté historické muzeum Nordico)
 • procházka s průvodcem idylickými uličkami starého města, adventní trhy na historickém náměstí se stovkou betlémů ze všech koutů světa a pravý linecký koláč
 • Landstrasse - nákupy, možnost navštívit místní atrakci – tramvajovou linku na Pöstlingberg k poutnímu kostelu – nejstrmější neozubenou trať na světě

- Cca v 18.30 hod. odjezd na ubytování do Vyššího Brodu.
- Ubytování ve Vyšším Brodě. 

2. den
- Dopoledne individuální program ve Vyšším Brodě, podle počasí eventuelně procházka k Čertově stěně (2 km).

Vyšší Brod:

 • malé město ležící na řece Vltavě, nejjižnější město ČR
 • Vyšebrodský klášter – jediný fungující mužský klášter v ČR

Rožmberk nad Vltavou:

 • město s mnoha historickými památkami

Český Krumlov:

 • překrásné historické město nad meandry řeky Vltavy zaznamenalo rozkvět v 16. stol.
 • středověké ulice, hrad i zámek (UNESCO)
 • Chrám sv. Víta – cenné dílo jihočeské gotiky
 • vánoční staročeské trhy, voňavý punč a rozsvícený zámek nad Vltavou

- Cca v 17.00 odjezd do Olomouce.

CENA:  990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, malou snídani při cestě tam.

Ubytování

Hotel Panský Dům: 550 Kč ubytování se snídaní
U Candrů: 620 Kč ubytování se snídaní (13 osob)

Zájezd pořádá VOS RUP Olomouc. 

Zájemci se mohou  přihlásit u Zdeny Loutocké, tel.: 585631077, 777 580 937, e-mail: zdena.loutocka@upol.cz. 

Zpět