Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

2. ročník soutěže o udělení juniorského grantu UP v Olomouci pro období 2020–2022 zná své vítěze

Pátek 1 listopad 2019, 7:53 – Text: Hana Přichystalová

Do druhého ročníku soutěže bylo přihlášeno 18 návrhů projektů uchazečů ze 4 fakult UP v oblastech: Přírodní vědy, matematika, informatika – 9 projektů; Lékařské vědy a biomedicína – 3 projekty; Humanitní a společenské vědy – 6 projektů.

Na základě jednání hodnotících komisí fakult a zpravodajů bylo doporučeno k financování 11 projektů, Vědecká rada UP schválila financovat 6 projektů:

Přírodní vědy, matematika, informatika (3 projekty)

  • Martina Kopečná: Functional characterization of aldehyde dehydrogenases putatively associated with the evolutionary transition from water to land (PřF) v částce 2 964 tis. Kč
  • Asta Žukauskaitė: Synthesis and study of fluorescently labelled auxins (PřF) v částce 3 819 tis. Kč
  • Martin Trnečka: Boolean matrix factorization and its connection to formal concept analysis and biclustering (PřF) v částce 2 868,5 tis. Kč

Lékařské vědy a biomedicína (1 projekt)

  • Dušana Majera: The impact of disulfiram on replication dynamics and DNA damage response pathways in cancer cells (LF) v částce 3 597 tis. Kč

Humanitní a společenské vědy (2 projekty)

  • Zuzana Rybaříková: Times, events and logical specification (FF) v částce 1 951 tis. Kč
  • Petr Mikoška: The efficacy, effectiveness and use of Emotion-Focused Therapy in counselling for university students: an experimental study (CMTF) v částce 3 998 tis. Kč

Celková částka financovaných projektů na celou dobu řešení je 19 197,5 tis. Kč a úspěšnost v 2. kole je 33,33 %.

Všem řešitelům přejeme hodně sil a úspěšné řešení projektů. Vyhlášení dalšího ročníku soutěže bude v březnu 2020.

Zpět