Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Authorities

Dean

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

+420 585 633 001
zdenek.pechal@upol.cz  

Vice-deans

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
Vice-Dean for Study and Social Matters

+420 585 633 407
miroslav.dopita@upol.cz

Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
Vice-Dean for Organization and Development

+420 585 633 105 
ondrej.molnar@upol.cz

Mgr. Dana Bilíková
Vice-Dean for Project Management

+420 585 633 436 
dana.bilikova@upol.cz

prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
Vice-Dean for Science and Research

+420 585 633 354   
lenka.zajicova@upol.cz

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
Vice-Dean for Foreign Affairs

+420 585 633 132
pavlina.flajsarova@upol.cz

Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.
Vice-dean for infrastructure

+420 585 633 041, +420 585 633 169
vladimir.polach@upol.cz

Faculty Manager

Ing. Jiřina Menšíková

e-mail: jirina.mensikova@upol.cz
tel.: +420 585 633 008