Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Stipendia

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

  • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
  • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P
  • sociální stipendium pro studenty, kteří mohou doložit příjmy rodiny potvrzené Úřadem práce
  • příspěvek na studium v zahraničí

* Stipendia jsou udělována studentům podle Stipendijního řádu UP .

Informace k možnostem přiznání stipendií zde nebo na studijním oddělení fakulty.

ERROR: Content Element with uid "3925" and type "expandmixedcontent_pi1" has no rendering definition!