Tyto stránky slouží pouze pro testovací účely a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Obsah tohoto webu nemusí odpovídat skutečnosti.

Poradenství

Ombudsman

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentů FF UP v Olomouci. Jedná se o volenou a na systému nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studentů FF UP proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu studia na FF UP v Olomouci. (Směrnice děkana č. 2/2014 o zřízení funkce ombudsmana FF UP)

Psychologická poradna

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP Olomouc