Zlaté promoce

Zlatá promoce 2019

KDY? … v pátek 18. října 2019 v 10:30

KDE? … v Aule Filozofické fakulty UP , Křížkovského 10, Olomouc

CO? … Zlatá promoce absolventů FF UP z roku 1969

 

Text k pozvánce 

Pozvánka a program Zlaté promoce 

Přihláška na Zlatou promoci 

 

V případě, že jsme se se všemi, kterých se plánovaná promoce týká ještě nespojili prosíme, aby se nám přihlásili a oznámili nám svou současnou adresu a další kontaktní údaje.

KONTAKT na fakultu:

a)      písemný: Studijní oddělení FF UP - Zlatá promoce, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

b)      e-mail: zlatapromoce.ff@upol.cz

c)       telefon: +420 585 633 052-3 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:30

Prosíme o uvedení jména a příjmení absolventa (včetně příjmení v době první promoce), adresy bydliště, případně e-mailové adresy (nebo mobilního čísla) a absolventského ročníku.
Pokud máte kontakty i na další absolventy nebo vyučující, kteří na Filozofické fakultě kolem roku 1969 působili, budeme Vám vděčni za jejich poskytnutí. Využity budou pouze pro účely zlaté promoce.

Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1967 a 1968

Dne 19. října 2018 proběhla v nově zrekonstruované aule FF další Zlatá promoce absolventů. Děkujeme absolventům za jejich účast a pevně věříme, že společně strávené chvíle s bývalými spolužáky, s ALMA MATER a minulými i současnými vyučujícími všem přinesly milou vzpomínku na studentská léta.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 66 absolventů.

Všem absolventům Zlaté promoce byl zaslán odkaz, kde je možné se podívat na video i fotografie ze slavnostní promoce.

Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1965 a 1966

V rámci Absolventského setkání u příležitosti 70. výročí obnovení instituce jakožto Univerzity Palackého v Olomouci, které se uskutečnilo ve dnech 9. - 10. září 2016, proběhla ve slavnostním sále Moravské filharmonie Olomouc dne 10. září 2016 Zlatá promoce.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 52 absolventů.

Děkujeme všem za jejich účast!